אם השבתתי את הוואטסאפ ושולחים לי הודעות, אני אראה את ההודעות האלה כשאני יחזיר את הוואטסאפ?

לא, את תראי רק את הקבוצות. כל השיחות ימחקו לך X

שאלות קשורות