למה בכמעט מלאכים תמיד שחוסטינה אומרת אללי היא יורקת?

כנראה כי היא נגעלת ממנה X

כי היא שונאת אותהחוסטינה המעצבנת.-. X

בסוף עונה 2 חוסטינה מדהימהבעונה 1 לא סבלתי אותה בכלל אבל היא נהייתה טובה X

שאלות קשורות