79. הצורה שלפניכם היא חלק מעיגול שמרכזו בנקודה A. נתון: BAC = 90, 10 סמ AB = מה שטח הצורה בסמר? א. 15 ב. 20 ג. 75 ד. 100

100.. הנוסחה לחישוב שטח העיגול היא פאי כפול רדיוס בחזקת 2, כלומר 10 בחזקת 2 כפול פאי שזה 100 פאי.. X

שאלות קשורות