פראמדיק צבאי מקבל נשק?

תלוי אם הוא פראמדיק לוחם ביחידות או שסתם בחיל הרפואה שיושב בבסיס X

תלוי היכן הפראמדיק משרת. פראמדיק ביחידות קרביות הוא לוחם לכל דבר וכחלק מתפקידו נושא נשק אישי שעליו מוכשר (M4, מיקרו תבור, תבור). פראמדיק ביחידה עורפית או ביחידה סגורה שאיננה קרבית או בקרבת גבול מסוים, איננו לוחם וכן גם איננו נמצא ברמת סיכון שמצריכה נשיאת נשק אישי. X

שאלות קשורות