סכום 3 מספרים זוגיים עוקבים הוא 78 מהו המספר הגדול?

x+ (x+2)+ (x+4)=78 ולכן x=24 ואז המספר הגדול הוא 28 X

שאלות קשורות