האב בן 38 והבנים בני 9,6,5. בעוד כמה שנים יהיה גיל האב שווה לסכום הגילים של ילדיו?

נוסיף לכל אחד מספר שנים כלשהו, נקרא לו X, ונשווה סכום הגילאים לגיל האבא בעוד מספר שנים, ונמצא X.x+9+x+6+x+5=x+38יוצא:x=9.בהצלחה! X

שאלות קשורות