סוכנויות שחקנים אמינים לנערים שלא עולה כסף - איזה מקומות יש כאלה?

לא קיימת סוכנות בחינם.זוהי פרנסה ככל הפרנסות. על מנת להתקיים - דרוש כסף, אדם לא יכול רק להתנדב.תמורת עבודתו ומאמציו - מקבל הסוכן כסף, וזה בהחלט לגיטימי. X

יש סוכניות שמקבלים אלא עם כן יש לך כישרון אבל נראה לי שבוק עולה לך כסף אבל בכללי כל עוד נשק לך כישרון לא עולה לך כסף X

שאלות קשורות