משפטים בסגנון אל תבכה שזה נגמר, חייך כי זה קרה... משפטים בסגנון הזה (כאילו על דברים שנגמרו, אבל אופטימים..)

היה טוב, וטוב שהיה. X

שאלות קשורות