מה ההפך של interested - מעוניין?

Boring X

Uninterested X

Uninterested לפי דעתי, כי זה הפירוש של לא מעוניין. X

Not interestedIndifferent X

שאלות קשורות