איך בעצם נראה המוות

שחור עם ערפל סמיך X

עם אני כותבת את זה סימן שאני לא יודעת (: X

שאלות קשורות