תנו לי שמות של מורות

צביה X

שיפרה ורד צופנת יראת תמירה ציפורה.. X

מיכלרותיחמוטליעל X

רבקהיעלשריתנחמהאלינורדליהטליהדסחווהשלומיתחלק שמות של מורות שהיו לי, וחלק סתם שמות שעלו לי לראש. X

סיגל דליה נאווה X

חוה אביבה אילנה רווית רבקה דנית אתי גלית אורלי זהבית X

דורית X

אמא שלי זו דורית אז שדאפ ^~^ X

מירילימורורד ענתמשכיתפנינהךאהיפעתאראלה X

דרורה X

אומיגאד חדווהזה כאילו השם האולטימטיבי למורה X

מיריםנאוהסמדררוחמהמרינהחדווהאורליפנינהמאיהאילניתמרגליתדליה X

מירבליאורהמזלעמליהברוריה ציפוריםדליהפנינהגליתאביטלשלומיתשולמיתרויטלשושירינהשמחה X

ויקינורית גוליאירנה סיווןלילךאורצביהאתיתוםעדיענבלשרון X

לילך, מור, רחלי, שרון, אורלי, רינת, שירן, עדנה.. X

אני אגיד לך שמות של מורות מהבית ספר שליחניחגית יעלאסתירחלרבקהגילהזהבהזהביתלאהאורית X

שאלות קשורות