מה המשמעות של השם מלודי?

מלודי פירושו מלודיה שזה מנגינה X

מנגינה X

לחן, נעימה, מלודיה, מנגינה.נורמולוגי;מייצג אנשים בעלי יכולת ביטוי מילולית גבוהה, מחוננים בהבנה ואינטואיציה, כריזמטיים ורחבי לב. בעלי נטייה לחדש ולהתחדש, דינמיים, תומכים ומבינים. לרוב הם חושבים על הזולת ולא על עצמם, יש להם כוח, אדיבות, אהדה, נדיבות. תומכים, עוזרים ומכוונים. מקרינים ביטחון אך לעיתים מוטעה. הם עלולים ללקות בפטפטנות, רגזנות, עוקצנות, עקשנות ושתלטנות. X

מלודימהמילה מלודיהמנגינה, לחן, שיר. X

מלודי מהמובן מנגינה לחן שיר X

מנגינה. X

שואל השאלה:Oregon התגעגעתי! X

מנגינה, לחן X

שאלות קשורות