רומנים נקראים אשכנזים?

מאמינה שכן כי הריי אשכנזי זה יהודי אירופה X

שאלות קשורות