תמרור 425 אומר קצה אזור דרכים עירוניות. מה זה אומר *קצה*

שעכשיו את לא בדרך עירונית X

זה אומר שזה סוף האזור X

שואל השאלה:זאת אומרת שמהרגע שעברתי את התמרור הזה, הוא לא תקף יותר לגבי המשך הכביש? X

נכון. מעתה המהירות המותרת היא לא 50. בדרכים בן עירוניות - עד 80. אבל יכול להיות תמרור שיורה אחרת. X

שאלות קשורות