אפשר להוציא דוח רפואי ללא כרטיס קופת חולים?

אם זה רופא שלא חייב לקבוע תור מראש אני מאמין שיתנו לך עם ת. ז X

שאלות קשורות