מה זה אומר?: must contain at least one upper case letter

2 תשובות

מוכרח להכיל לפחות אות גדולה אחת

חייב לכלול לפחות אות אחת גדולהלדוגמא: A ולא a

שאלות קשורות