איך אומרים גרב באנגלית? בגוגל תרגום זה נותן רק גרביונים

sock X

.sock X

sock גרבsocks גרביים X

שאלות קשורות