איך מחשבים היקף מעגל ואיך שטח?

היקף מעגל-רדיוס כפול 2 כפול פאי (3.14)שטח מעגל-רדיוס גפול רדיוס כפול פאי (3.14)מקווה שעזרתי (-: X

שטח- פאי כפול רדיוס בריבועהיקף- רדיוס כפול פאי כפול 2 X

חישוב שטח של עיגול ומעגלקישורים מצורפים:חישוב שטח והיקף של עיגול ומעגל X

שאלות קשורות