חיפוש בגוגל העלה שמדובר בתה שחור קלאסי שמקורו בסרי לנקה (שנקראה פעם ציילון). X

שאלות קשורות