האם כותבים הייתה לנקבה והיית לזכר? או שבכלל לא כותבים הייתה אלה רק היית לשני המינים?

היית לשני המינים X

בשני המקרים היית X

היי. אף פעם לא מוסיפים את האות ה. שנה טובה לך. X

כשאת רוצה להגיד היית בלשון זכר כותבים עדיין היית אך קוראים את זה כאלו שיש ה בסוף.לנקבה גם כן כותבים היית אך קוראים את זה כמו שזה. כלומר בשני המקרים כותבים היית אך קוראים בצורה שונה כמובןבהצלחה X

היית גם לזכר וגם לנקבה. זה 100% X

שאלות קשורות