האם כותבים הייתה לנקבה והיית לזכר? או שבכלל לא כותבים הייתה אלה רק היית לשני המינים?

היית לשני המינים

בשני המקרים היית

היי. אף פעם לא מוסיפים את האות ה. שנה טובה לך.

כשאת רוצה להגיד היית בלשון זכר כותבים עדיין היית אך קוראים את זה כאלו שיש ה בסוף.לנקבה גם כן כותבים היית אך קוראים את זה כמו שזה. כלומר בשני המקרים כותבים היית אך קוראים בצורה שונה כמובןבהצלחה

היית גם לזכר וגם לנקבה. זה 100%

שאלות קשורות