האם כותבים הייתה לנקבה והיית לזכר? או שבכלל לא כותבים הייתה אלה רק היית לשני המינים?

2 תשובות

היית לשני המינים

היית גם לזכר וגם לנקבה. זה 100%

שאלות קשורות