מה זה שאומרים באופן תיאורטי? (הסבר שקל להבין בבקשה)

שמדברים על תאוריות באופן היפותטי...נגיד, מה אם כוח המשיכה יפסיק לפעול? זאת שאלה תיאורתיתיש גם שאלות היפותטית, שזה פשוט שאלות של מה עם, נגיד ש, את מבינה? X

זה אומר מצב שלא ניתן להגיע אליו במציאותלדוגמה תאורטית אם לא היה כוח משיכה על כדור הארץ אז חייזרים היו נוחתים פה.. (לא אמיתי כמובן) X

סוג של באופן דמיוני.. X

שאלות קשורות