מישהו יכול לתת לי פירוש למילה פרובקטיבי? כלומר מה זאת אומרת שאישה לבושה בצורה פרובקטיבית?

לעורר פרובוקציה - להתגרות.קישורים מצורפים:פרובוקציה בויקיפדיה X

רובוקציה היא עשיית מעשה או אמירה של דבר מסוים שמטרתו היא יצירת תגובה מסוימת X

בעברית זה התגרות.אם אישה מתלבשת בצורה פרובקטיבית, זא היא מתלבשת בצורה חשופה. X

משהו שמעורר תגובה כמו שתגידי היא לבשה נעליים בצבע ורוד צועק הצילו ונעליים בצבע פרובוקטיבי זה אותו דבר X

פרובוקציה היא עשיית מעשה או אמירה של דבר מסוים שמטרתו היא יצירת תגובה מסוימת X

שאלות קשורות