מישהו יכול לתת לי פירוש למילה פרובקטיבי? כלומר מה זאת אומרת שאישה לבושה בצורה פרובקטיבית?

לעורר פרובוקציה - להתגרות.קישורים מצורפים:פרובוקציה בויקיפדיה

רובוקציה היא עשיית מעשה או אמירה של דבר מסוים שמטרתו היא יצירת תגובה מסוימת

בעברית זה התגרות.אם אישה מתלבשת בצורה פרובקטיבית, זא היא מתלבשת בצורה חשופה.

משהו שמעורר תגובה כמו שתגידי היא לבשה נעליים בצבע ורוד צועק הצילו ונעליים בצבע פרובוקטיבי זה אותו דבר

פרובוקציה היא עשיית מעשה או אמירה של דבר מסוים שמטרתו היא יצירת תגובה מסוימת

שאלות קשורות