מה פירוש המושג ישר כוח ואשרייך?

ישר כוח -מצווין/כל הכבוד אשרייך -אשרייך לעולם הזה וטוב לך לעולם הבא -במילים אחרות כל הכבוד. X

בשתי הצורות המשמעות אחת - כל הכבוד. X

אשריך זה בעצם זכית... X

נשאר כוחזה כשרוסי עושה הובלות אז לפני שהם מתחילים את הנגלה החדשה דימה שואל נו בוריס נשאר כוח?ואשרייך זה כשאין כסף מזומן אז המוכר מבקש להשתמש בכרטיס אשרייך X

שאלות קשורות