איפה זה מגרשי אתוס איפה שיהיה עיר הנוער היום בחיפה? איזה קווים מגיעים לשם? איזה רחוב זה?

קרוב לגן הקונגרסים. X

זה ליד קניון חיפה אפשר להגיע לשם במטרונית X

שואל השאלה:זה קרוב ממש לגן הקונגרסים? כי יש כאלה אמרו שזה קרוב לכרמל ויש כאלה שאמרו לקניון חיפה X

זה מול קניון חיפה X

שאלות קשורות