אומרים שינת או שנת? שינת חורף או שנת חורף...?

שנת X

שנת חורף X

שאלות קשורות