מה זה נאורות? כשאומרים על מישהו שהוא נאור מה זה אומר?

אדם בעל השכלה X

נאורות זוהי מילה אחרת להשכלה, מישהו נאור=מישהו משכיל. X

חכם, מתקדם, רוצה לדעת... X

שהןא חכם X

ההפך מעקשן.. זה אנשים שפתוחים לדעות שונות משלהם X

אדם נאור זה אדם צלול, חכם. בכללי נאור זה ברור X

נאור = מסכיל, חכם, פתוח, מקבל, צלול, מתקדם, מודרני.תנועת הנאורות התחילה בסוף ימיי הביינים... המוטו היה - העז לדעת! X

אדם נאור לא חייב להיות חכם... אני לומדת על זה בהיסטוריה! זה אנשים שפתוחים לדעות שונות X

שאלות קשורות