מישהו יכול להביא לי שירים על עצים? (כמו ארז אורן וכו)

לכבוד טו בשבט? לאיזו מטרה? X

הנהקישורים מצורפים:http://www.mp3music.co.il/lyrics/12651.htmlhttp://www.mp3music.co.il/lyrics/26835.htmlhttp://www.mp3music.co.il/lyrics/12993.html X

הנה עוד, אולי יותר מוכריםקישורים מצורפים:http://www.mp3music.co.il/lyrics/10752.htmlhttp://www.mp3music.co.il/lyrics/13730.htmlhttp://www.mp3music.co.il/lyrics/573.html X

כמה קישורים לשירי טו בשבט:קישורים מצורפים:http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=383&wrkid=2219http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=806&wrkid=3878http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=890&wrkid=19292 X

עוד כמה שירים עם שמות של עצים:) -קישורים מצורפים:http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=65&wrkid=1429http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=738&wrkid=1619http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1640&wrkid=11702 X

שאלות קשורות