בוקר טוב, תרשמו לי פה מי שיודע מילים במרוקאית ואת הפירוש שלהם! זה יעזור לי תודה!

פוניה: אגרוףטובזה-מגבתקאו-קאו-בוטניםפקרון-צבפוסטה- דוארלארסייאד-אזכרהלפשוש- פינוקיםטרומפטה -חצוצרההוו הוו עאלייה-אוי ואבוי ליבורדו-מקל סבאפומפה דלסאונס-משאבת דלקרבינא - מועקהמבחבח ( ח גרונית ) -- צרודסבח לחר- בוקר טובבטיבה=חוקן לבסתם -ארנקחיים לפורסט - כינוי לאדם חזקתאחלו ממונו פולחרא=לא נעיםזנין-גרעיניםלמקרס-קומקוםנוד=קוםמגנה-שעוןשמעה-נרחייאר=מלפפוןקופסרקויי= קצר חשמליבוסלאנה-מלט.פלפלה חרה=פלפל חריףרלילן=צרצרמתאולה=בחורה מסודרתמזרוב=יתוםיקשלוני עליק = בא לי עליךמשימדורה יענה=משוגעת עליךטגיה - כיפההידאורני=שרוףסלה = בית כנסתסובסה=פושעיםבזעת= אפשר לחשובאל עאר = רחמים.לה ישהד אלברכה = תודה לאל יש מספיקתתעיין = עושה עין הרעמקוחה = קשוחהבעווידה = אגס, כינוי לאדם רזהטבע - דפוקמברוק-מזלמאן ערף- לא יודעשיבני=זקןאש כולתה= מה אמרתקפוש וחנטור= שטויותבלא זמיל = בלי טובות.טארק אראס = כאב ראש.בומזווה =כאב בטן חזק.זרמומיה=שממית (לטאת בית)נזמא-כוכבנזום-כוכביםגמרא-ירחטונובלה-אוטומריו-ארוןטייפור-צלחתגדאב-שקרןהבילה - מטומטמתתאידרבו=רבים (פיזי ומילולי)ביבי=תרנגולמדרובה-משוגעתפקמה - תמימהמזנזר- חלודנחובש-נחמדפנהפור-סינר למטבחסרביזה-בירהסרה סרורה- צרה צרורהמימון- שמחהבועו דל שמה - מטוסמזקוק- סדוקקישורים מצורפים:עוד מילים (: X

חנפוש-מכוערמפתוחה-אישה פתוחההיש דל חלא-פרא אדםאבו גרעה-קירחמחרחש-מישהו לא מאופסאיזיק שי טונובל-תדרוס אותך זוז פי חלא עיניק-שיצאו לך העינים מקנאהאיתחמזלק-שילך לך המזלנישמולחיר-שלא נדע/שנשמע בשורות טובות.חשומה-בושהיקסוף עמרק-אוי ובוי לך (קללה)משומה-ממזרה/שובבהזדעאראס-כאב ראש/חפירותאיבכי עליק בקה-שיבכו עליךעיראחא מניכ/מנהום-ברוך שפטרנוהאק-קחאש אנדק אנתינה-מה יש לך, מה את רוצה.אס אנדו/ה-מה יש לוביאדו/ה-שמישהו קונה משהו מפואר אומרים עליו (סוג של עקיצה)סאפיי/אוכלס-מספיקדאבה-עכשיולה יעתיק סחה-ה יתן לך כוחלה יטואל עמרק-ה יאריך ימיךלה יעתיק אל חיר-תודהאכ/סכברק-מה קורה/מה נישמעתרבח-בהצלחהמוץ מולק-ימות מי שהוליד אותךבזעאט-לא מענין אותיפסארה סרורה-טמבל/צרותחביז-לחםרזלק-בעלךראזל-בעלראזלי-בעלילאיירחמו-זל (ה ירחם עליו)קונט-היהחמאר-חמורשלופה-רזהמהבול/ה-טיפש, טמבלמזדרוב-ממזר, טמבלדאיף-רזהעוודה-סוסהמעודה-רזהמעוזה-זקנה עקומהזדיד-חדשזדיד ווא-סחאבו-מאיפה אני יודעסבאח-בוקרנתינה-אתהפיינ-איפהימאמא לעזיזה עליה-אמא היקרה שלידייאלי-שליפחל איזה שיבאניה--כמו איזה זקנהחליני פשקאט דאבה-תעזוב אותי בשקט עכשיותקילא-כבידהסחפה-סחרחורתלהבילתני-שיגעת אותימעודה-רזהסביכו-סופגניה-שמןקיאס אל חיר-הכל לטובהזיד פאמאק-סתום תפהסיר-לךזיבלי-תביא ליפיינ קונץ אלבארח-איפה היית אתמול?משאת-משית פחאלי-אני הלכתיהאזי-דוד שליאידזבדו עיניק-שיצאו לך העינים מרוב קנאהאיידוז עליכ טונובל-שתדרוס אותך משאיתפיינ קונץ-איפה היית?תירעד בלעפיאה--תישן ולא תקוםאנא מאסי נסרב-אני הולך לשתותלעזיז-יקרווא עלינו-וואי עלינואל עאמר-החיים שליאנא חאב-אני רוצהנסרב-לשתותנתינה חאב-אתה רוצה?מברוק-בהצלחהחנינה-רחמניתתשע-זוזהאזי-בואעאפק-בבקשהסיר פחאלק-לך מפהלאבאס-הכל טובנאקל-לאכולבעאדה-כבראנאנחאבאק ירזאעלי/צי-אני אוהב אותךברל-סוסנעביבאסק-כמו כפרה עליךבאראקה-מספיקחצא-גםפאפא עגינה-למך/טמבלמנערפש-אני לא יודעפחל זראן-כמו לטאהפסרה די עזר-שטויותלהבלים-משוגעיםלהבילה-משוגעתלהביל-משוגעתבוזה-שמנהמעון די אומק-כוס אמא שלךנאעש-כבררדה נשופקאסכאצאקל-מה את אוכלת?אסקולתצ-מה אכלתאסכאסרב-מה את שותהאנא נסרב אלמע-אני שותה מיםקול יאעאפק-תאכל בבקשהורזלי פיינ נסיבו-והאהוב שלי איפה הואבהאי-עוד לאעלאס-למהבדאי-כן/בוודאיפיינ צקונ רדה?-איפה תיהיה מחר?נתינה קולצ רדה-את תאכלי מחר?אנא נאקל חיץ פיעזוע-אני אוכל כי אני רעבאנא קולתצ חיץ קונט פיעזוע-אכלתי כי הייתי רעבכול סה לאבאס-הכל בסדרסבאר פל בולה-תקפוץ לי X

שאלות קשורות