מה הכוונה מצב אישי באגרון?

רווק/נשוי/גרוש/אלמן X

שואל השאלה:1020 3040זה? X

רווק, גרוש, אלמן.. אני חושב שזה הולך 1 2 3.. אם אני זוכר טוב X

מצב מבחינה משפחתיתואת יודעת שזה לא חוקי כן? X

שאלות קשורות