משפטים על אנשים שמשתנים...

לטוב או לרע? X

שואל השאלה:לרעה X

אנשים לא משתנים... הם רק הופכים להיות מה שהם באמת!:) X

אין דבר כזה אנשים משתנים, יש דבר כזה אנשים שהתרגלו לחיות בצורה אחרת...תמיד אומרים שהזמן משנה דברים, אבל בעצם אתה צריך לשנותם בעצמך שינוי הוא דרך החיים. אלה המביטים לעבר או בהווה בלבד, בטוח שיפסידו את העתיד X

שינוי אחד קטן באדם, מראה את האישיות האמיתית שלו..אל תנסו לשנות אנשים, הם ישתנו בבוא היום..כיצד אדם יכול להפוך את מידותיו הטובות, לכיוון ההפוך, הלא זה הורס?לא השתנת, רק החלפת מסכה ועוד.. X

אנשים שלא משתנים זה אנשים שלא מכירים אנשים חדשים.. X

שאלות קשורות