משפטים בסיסיות באיטלקית? (עם תרגום)

Come va- מה שלומך?Qual è il tuo nome- איך קוראים לך?

שאלות קשורות