מה השיר המלא של אל המעיין בא גדי בא גדי קטן?.. מה כול המילים?

אל המעיין (אל המעיין)בא גדי, בא גדי קטן (..)אל המעיין (..)בא גדי קטן (..)השלום לו (..)ללבן בן בתואל (..)השלום לו (..)ולרחל (..)התאהבתי בך (..)חתיכה של פח (..)התאהבתי בך (..)חתיכה של פח (..)כי קולך ערב (..)כקרקור עורב (..)כי קולך ערב (..)כקרקור עורב (... X

אל המעיין (אל המעיין)בא גדי, בא גדי קטן (..)אל המעיין (..)בא גדי קטן (..)השלום לו (..)ללבן בן בתואל (..)השלום לו (..)ולרחל (..)התאהבתי בך (..)חתיכה של פח (..)התאהבתי בך (..)חתיכה של פח (..)כי קולך ערב (..)כקרקור עורב (..)כי קולך ערב (..)כקרקור עורב (..) X

אל המעיין בא גדי קטן, בא גדי לבן, מאין תבוא הגדי? ויען לי ויאמר: מחרן. השלום ללבן בן-בתואל? השלום ליעקב ולרחל? ויען הגדי ויאמר: שלום. X

שאלות קשורות