משוב זה בערך ביקורת, הבעת דעת X

משעמם לך? X

מלשון תשובה מה תשובת על.. מה התוצאות של וכו X

כשמחזירים תשובה זה משוב X

שאלות קשורות