איך אומרים ברוסית סליחה?

2 תשובות

פרסטי

פרסטי, איזביני. Prasti, ezveni.

שאלות קשורות