איך אומרים ברוסית סליחה?

פרסטי

פרסטי, איזביני. Prasti, ezveni.

שאלות קשורות