איך אומרים ברוסית סליחה?

פרסטי X

פרסטי, איזביני. Prasti, ezveni. X

שאלות קשורות