מישהו יודע איך מנקדים את אל הידיעה (הא הידעה בעברית) בערבית?

1 תשובות

מעל האליף תשים פתחה (צופציק למעלה) ומעל הלאם סוכון (עיגול קטן)

שאלות קשורות