מישהו יודע איך מנקדים את אל הידיעה (הא הידעה בעברית) בערבית?

מעל האליף תשים פתחה (צופציק למעלה) ומעל הלאם סוכון (עיגול קטן) X

זה תלוי, יש לתחילת מילה ויש לסוף מילה ניקוד שונה. X

שואל השאלה:אני צריכה לאמצע משפט X

שאלות קשורות