מישהו יודע איך מנקדים את אל הידיעה (הא הידעה בעברית) בערבית?

מעל האליף תשים פתחה (צופציק למעלה) ומעל הלאם סוכון (עיגול קטן)

זה תלוי, יש לתחילת מילה ויש לסוף מילה ניקוד שונה.

שואל השאלה:אני צריכה לאמצע משפט

שאלות קשורות