איך אומרים באנגלית: מבט תמים?

Innocent look X

Look innocent. X

שאלות קשורות