סטטוסים לוואצאפ באנגלית עם תרגום.. מישהו? טנקס

Youll never know what u can do if u wont try it now אתה אף פעם לא תדע מה אתה יכול לעשות, אם לא תנסה את זה מיד.dont dream your life live your dream - אל תחלום את החיים שלך, תחייה את החלוםthe sky is the limit - השמיים הם הגבולto live isnt mine your alive - לחיות לא אומר שזה חייThe heart sees whats invisible to the eye.הלב רואה את מה שבלתי נראה לעין..I love the sound you make when you STFU. אני אוהב את הצליל שאתה עושה כשאתה שותק..Some people wish they were dead, l just wish l felt alive. יש אנשים שמקווים שהם ימותו, אני מקווה שאני ירגיש חי..live the life you love, love the life you liveתחייה את החיים שאתה אוהב ותאהב את החיים שאתה חיי..Do not regret what makes you smileאל תתחרט על מה שגורם לך לחייךdont ley anyone take your smileאל תיתן לאף אחד לקחת לך את החיוךhoping for the best but expecting the worstתקווה לטוב ביותר אבל תצפה לרע ביותרwhere there is love there is lifeאיפה שיש אהבה יש חייםGiving up doesnt always mean youre weak it just means youre strong enough to let go. לוותר לא תמיד אומר שאתה חלש. זה אומר שאתה חזק מספיק בשביל לשחרר...I was born to make mistakes, not to fake perfection...נולדתי בשביל לעשות טעויות, לא בשביל לזייף שלמות...If I ever saw an angel, it was in your eyes.תרגום: אם אי-פעם ראיתי מלאך זה היה בעינייך...Ill sweep you off your feet, and make God regret he left an angel behind.תרגום: אני אסחוף אותך מהרגליים ואגרום לאלוהים להצטער שהוא השאיר מלאך מאחור...I should have been more careful. I was blinded by your halo, so I never noticed the horns.תרגום: הייתי צריך להיות יותר זהיר, הייתי מסנוור מההילה שלך עד שלא שמתי לב לקרניים..Heavens lost without you.תרגום: גן עדן אבוד בלעדייך...Friends are angels that come from above. Sent down from God for you to love. So if you are sad, and dont know what to do. Just remember that I care for you!תרגום: חברים הם מלאכים באו מלמעלה. נשלחו עי אלוהים כדי שתאהבי אותם. אז אם את עצובה ולא יודעת מה לעשות. תזכרי שלנו ממך אכפת מאוד!...When hearts listen, angels sing,please sing some more.תרגום: כשהלבבות מקשיבים המלאכים שרים, בבקשה שירי עוד...Youre a song written by the hands of God.תרגום: את שיר שנכתב בידיו של אלוהים...If I were an angel... I would choose to watch over you.תרגום: אם הייתי מלאך הייתי בוחר להשגיח עליך...When during sad times an angel should come to you, open your eyes and see who that angel is, for that is the one true love before you.תרגום: אם בזמנים עצובים מלאכים יבואו אלייך, פיקחי עיניך וראי מי המלאך לפנייך, כי הוא האהבה האמיתית הניצבת מול עינייך...To love for the sake of being loved is human, but to love for the sake of loving is Angelic.תרגום: לאהוב במטרה להיות נאהב זה פשוט אנושי, אבל לאהוב למטרת אהבה לשמה זה פשוט תכונה מלאכית...No matter what the question is, love is the answer! Its written on angels wings.תרגום: לא משנה מה תהיה השאלה, האהבה היא התשובה. זה כתוב על כנפי מלאכים...Only Gods creations can compare to the beauty that I see in you! My love for you is infinite, without limits.תרגום: רק יצירות האל יכולות להשתוות ליופי שאני רואה בך! אהבתי אלייך היא ללא גבולות, ממש בלי סוף...No one realizes the beauty of love, until youre caught in it.תרגום: אף אחד לא מבין את היופי שבאהבה, עד שהוא נתפס לתוכה...Everything has beauty, but not everyone sees it.תרגום: בכל דבר יש יופי, אבל לא כולם רואים זאת...A mans love cannot be satisfied by beauty alone; youre more than beautiful and thats why I love you!תרגום: אהבתו של אדם לא יכולה להסתפק ביופי בלבד, את יותר מיפה ולכן אני אוהב אותך...!What you feel is what you are and what you are is beautiful.תרגום: מה שאת מרגישה זה מה שאת, ואת יפהפייה...!The greatest gift to my eyesight is having my eyes set on you.תרגום: המתנה הנפלאה בכך שאני רואה היא שאני רואה אותך...The only ugly faces, are the ones we make.תרגום: הפרצופים המכוערים היחידים הם אלה שאנחנו עושים...P: (אהבתי ממש)Beauty is like a book, it cannot be judged by its cover!תרגום: יופי הוא כמו ספר, אי-אפשר לשפוט אותו עי הכריכה...Nothing is more beautiful than you wearing only the moonlight and my kisses.תרגום: שום דבר לא יפה יותר ממך באור ירח ומלאה בנשיקות שלי...If I were blind, within my heart I could still see the beauty that is you.תרגום: אם הייתי עיוור, בתוך ליבי עדיין הייתי רואה את היופי, שזה את... X

שאלות קשורות