מדוע מתכות מוליכות חשמל?

זה אחת מהתכונות שלהם, מתכות מוליכות חשמל. X

שואל השאלה:כן אבל למה? X

מוליכות חשמלית קורית בחומרים שיש להם אלקטרונים שיכולים לנוע בחופשיות.מתכות מוליכות חשמל כי האלקטרונים שלהן קשורים באופן חלש לאטומים, ויכולים לנוע על פני מרחקים גדולים. X

שאלות קשורות