מתי חופשת חנוכה 2016?

חנוכה 2016 יתחיל ב-יום שבת, 24 בדצמברבערב ויסתיים ב-יום ראשון, 1 בינוארבערב X

חנוכה היה כבר X

24.12 עד 1.1 X

שואל השאלה:אוף למה: ( דווקא ביום הולדת שלי X

24 בדצמבר-1 בינואר X

שאלות קשורות