לאפס את המחשב - איך עושים איפוס למחשב בווינדויס 7?

איתחול מחדש להגדרות יצרן?בדרך כלל Restarting בתיבת START עם המערכת באנגליתאו איתחול בעבריתסיסמה זה משהו אחר X

אתה רוצה לפרמט את המחשב? X

שאלות קשורות