לאפס את המחשב - איך עושים איפוס למחשב בווינדויס 7?

איתחול מחדש להגדרות יצרן?בדרך כלל Restarting בתיבת START עם המערכת באנגליתאו איתחול בעבריתסיסמה זה משהו אחר

אתה רוצה לפרמט את המחשב?

שאלות קשורות