מה זה what are you up to? כאילו מישהו שאל אותי את זה מה זה?

מה את עושה/מתכננת לעשות? X

מה את עושה X

מה אתה עושה. X

מה את/ה עושה? X

מה את עושה? X

שאלות קשורות