זה הפייסבוק של מעיין אלמו זל? (הילדה בת ה-13 שהתאבדה) אם לא אתם יכולים למצוא לי?. אני רוצה לראות מה כתבו לה בקיר.. - קישור מצורף

נראה לי שכן..תהא נפשה צרורה בצרור החיים ): X

לא. תסתכלי בקישורקישורים מצורפים:מאיה אלמו X

שאלות קשורות