מה הפירוש של: נכמרו רחמיו על פלוני?

הוא ריחם על אותו אדם שמדובר עליו בסיפור.פלוני יכול להיות כל אחד, הכוונה לאדם שמדובר עליו באותה סיטואציה, או לפעמים על אדם זר אם המילה משומשת בתיאור סיטואציה. X

שאלות קשורות