להתלונן על שירות של שcall pos - לום, אני לקוח של כאל פוס (call pos) ואוכזבתי מאוד מהשירות שלהם, וסובר שהם עושים עוול ללקוחות שלהם, היכן אני יכול לפרסם את השירות שלהם ולהתלונן עליהם באופן שיהיה אפקטיבי?

אתה יכול לפנות למועצה הישראלית לצרכנותhttp://www.consumers.org.il/category/complaint-form X

שאלות קשורות