מה זה משוואת ציר הסימטריה של פרבולות, ואיך מחשבים את זה? (בפונקציות)

ציר הסימטריה זה כאילו הישר שאתה מעביר ומה שיוצא סימטרי משני הצדדים. בפרבולות מהצורה y=ax^2+bx+c זה יהיה ישר שמאונך לציר ה-x (מהצורה x=?). משוואת ציר הסימטריה בפרבולות האלה תמיד יהיה x= איקס של קודקוד הפרבולה.לדוגמה: בפרבולה y=x^2, ציר הסימטריה הוא x=0 כי אם נעביר את הישר x=0 נראה שמה שמימין יהיה סימטרי למה שמשמאל. דרך לחשב את ציר הסימטריה בפרבולות כאלה:x=-b/2a (אותו a,b ממשואת הפרבולה)נגיד y=2x^2-8x+9x=- (-8)/2*2=8/4=2משוואת ציר הסימטריה הוא x=2 X

יש לי 2 שאלות..1- האם ציר הסימטריה יכול להיות שאיקס שווה למינוס מספר,2- אם יש לי פרבולה שאין לה נקודות חיתוך עם ציר האיקס אז ציר הסימטריה שלה זה X=0? X

אני שונא! מתמטיקה! בטוח השטן יצר את ה מתמטיקה! X

אם אין נקודות אפס זה לכ קשור לציר הסימטריה, מה המשוואה שלך? X

האם X קודקוד ומשוואת ציר הסימטריה זה אותו מספר? X

שאלות קשורות