סיכום למחר, מדעים כיתה ז.

עשיתי סיכום למבחן מחר, איך אני לומדת אותו? כאילו איך אני חוזרת עליו? אין לי ממש מושג איך.

תקראי ותביני את החומר X

שאלות קשורות