האם בזמן ריתוק בצבא אפשר להוציא גימלים?

כן, תקופת הגימלים לא תחשב מריצוי הריתוק..במידה ותקבל 3 גילמים תאלץ להשלים את אותם ימי הריתוק. X

שאלות קשורות