תנו כמה שיותר מילים שמתחילות ב-ו

רד וו וילון וינטלטור X

וווילוןוטרינרורדורוד X

ודאי, ורד. ורוד, וו, וילון X

וודו,וילון,ורד,וויאטנם,וומבט,וטרינר,ווקסר,וו (שתולים עליו בגדים) X

וילון, וו, וומבט, וואלה, וולאק, ורד, ורוד, ונצואלה, וינה, ווקמן X

וילון, וניל, ופל, ורד, ורוד, וירוס, וו X

ורד, וניל, ווק.שמות: ולדמיר, ריקטוריה, וקטור, ויקי. X

וילון, וניל, ורד, וירוס, וישר (הזה של המכונית חח) X

וילון ורוד ורדוירוס וופל X

ווילון וניל ווירוס וטרינר ורד ונציה וולן (זה כזה משהו של בד) X

שאלות קשורות