איך מחשבים שטח מלבן? ואיך מחשבים היקף מלבן? תןדה לעונים )

צלע כפול גובה= שטח צלע כפול 2 +גובה כפול 2= הקיף X

שטח מלבן צלע כפול צלע והיקף כל ארבע הצלעות ביחד X

שטח: צלע כפול צלעועיקף: צלע + צלע + צלע + צלע X

נעשה את זה יותר פשוט מה זאת שמעליי:היקף: מחברים את כל הצלעות ביוחדשטח: כופלים צלע אחת בצלע הסמוכה לה (בצלע שנמצאת ליידה, צמוד אליה 90 מעלות) X

היקף: צלע אחת+ הצלע הסמוכה לה, כפול 2.לדוגמה:תסתכלו על הקישור - 5+3 כפול 2.קישורים מצורפים:http://www.cet.ac.il/ofek/heb/math/images/rectangle.gif X

שטח של מלבן חישוב בצורה קלה וברורהקישורים מצורפים:חישוב שטח של מלבןחישוב היקף של מלבן X

פשוט וקל..שטח: אורךXרוחבהיקף: חיבור של כל הצלעות ביחד 2 צלעות כפול 2 X

שאלות קשורות