מי זאת הילי סובול זל?

האחות שנרצחה אני חושבת X

בת 18 שנרצחה על ידי בן הזוג של אחותה התאומה (בשיתופה של התאומה). X

חבר של התאומה שלה, רצח אותה למוות. X

שואל השאלה:אבל למה? מה היא עשתה? X

נרצחה על ידי אחותה התאומה ובן הזוג שלה X

ילדה שהתאומה שלה וחבר שלה רצחו אותה X

את באמת שואלת..? תראי חדשות ולא תשאלי שאלות איזה בורות! X

שאלות קשורות